การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท http://ir.inet.co.th/ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

คลิกดู เอกสาร

 

Please follow and like us:
0