การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท http://ir.inet.co.th/ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

คลิกดู เอกสารเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คลิกดู เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Please follow and like us:
0