ข้อมูลบริษัท

    วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

    ภารกิจ (Mission)

  • มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการนำเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม
  • ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
  • เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ

Full Internet Access for Business

บริษัทมีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร ได้แก่ เชื่อมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือข่ายภายในสำนักงานบนอาคารชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานคร บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร

ประเภทธุรกิจ

 

บริการ

CLOUD SOLUTIONS

 

เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO27001:2013 

 

อ่านเพิ่ม >

 

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ

 

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร

 

อ่านเพิ่ม >

 

CO-LOCATION

 

NET IDC เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network)

 

อ่านเพิ่ม >