แจ้งเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

               สืบเนื่องจาก บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ดังนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
Please follow and like us:
0