ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

INET : INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0-2257-7000

โทรสาร : 0-2257-1379

ศูนย์บริการลูกค้า : 0-2257-7299

คลิกดูแผนที่ (GPS: N 13° 44' 52.753", E 100° 34' 3.601") 

INET Data Center / ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (NOC)

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0-2257-7111

โทรสาร : 0-2257-7275

อีเมล์ : noc@inet.co.th

คลิกดูแผนที่ (GPS: N 13° 44' 52.753", E 100° 34' 3.601") 

108 อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

คลิกดูแผนที่ (GPS: N 13° 45' 31.482", E 100° 32' 25.591")